onsdag 23. juni 2010

Oj. Er vi i gong?


Dette er nok fyrste steg mot eit nytt hus på Bjørlo.

For å få plass til eit hus der vi ønskjer må vi rive ein garasje. Det som bur i denne garasjen treng då nytt hus. Sidan det ikkje er plass til alt i den andre garasjen må vi bygge eit nytt tilbygg til lada. Ein kjempegarasje med plass til diverse køyrety, reoskap, bossdunkar m.m.

No er det gamle garasjetilbygget borte, så no er vi vel i gong på ein måte. Sjølve huset ventar framleis på godkjenning, men vi gjer det som kan gjerast klart ferdig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar