fredag 8. juni 2012

Mens graset gror


Årets sommar har uansett overgått fjoråret, så det er ekstra kjekt å kose seg på alle dei nye uteplassane våre. Midt i mai vart det støypt betongplate rundt huset på vest-, sør- og austsida. No kan vi tasse berrføtt ut frå stova, rundt huset og inn i gangen. Eller berre ut for å kjenne på veiret. 

Det tek nok litt tid før vi vi veit akkurat korleis vi vil ha det. Akkurat no nyt vi berre sommaren, huset og uteområdet mens vi ventar på at plenen skal gro. Mot vest har vi plassert utesalongen og grillen rett utanfor stova. Det fungerer veldig bra.


Det har vore litt planting, men det viktigaste utanfor betongen er plenen. Der er det planert, plukka stein og sådd. Noko har såvidt spira, så vi har god trur på at det vert gras. I enden av innkjørsla er det laga eit lite bed. Her skal det vere stauder, men det tek nokre år dør dei kvadratmeterane er fulle. I tillegg til stauder er der ein syrin, litt markjordbær og nokre sommarblomar. Kjekt å sjå at det gror.


Huset ligg tett mot den store elva, og i tillegg har vi ei lita elv til. Bjørloelva renn frå Bjørlovatnet ned frå fjellet, gjennom heile Bjørlo og ut i Eidselva ikkje så langt frå huset vårt. Her er det så grunt at det er fint å bade. Det er ikkje så veldig varmt, så det passar godt til å kjøle seg ned på varme soldagar.  På dette bilete ser du også godt korleis huset ligg i landskapet. Bak huset held er det fleire hus og gardsbygningar innover tunet.