mandag 23. januar 2012

Flyttelass - del 1
Med hjelp frå gode vener fekk vi den fyrste delen av flyttelasset inn i huset søndag. Parallellt med bygging held vi sjølvsagt på med sal av det gamle huset. No er det tømt for alt som ikkje treng vere med på visning. Det kjennest litt ut som å bu i vakuum med eit nesten ferdig hus og eit nesten utflytta hus. Livet vert litt på vent, men går likevel framover for fullt.


På kjøkenet er det ikkje så mykje meir vi får gjort før vi har flytta inn, så no ventar vi berre på siste rest frå handtverkerane. Mellom anna byggjer dei bokhyller denne veka.


Dette er frå tv-stova. Hyllene skal målast kvite.


På badet er det også innført monteringsstopp på grunn av feil på varmekablane. Før dei har funne feilen og retta den vert det ikkje klart for bading her. Vasken er på plass, men heldigvis lett å fjerne om det trengs.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar